SERVIS KLIMATIZACÍ - BMWservice.cz

Partners in quality
Přejít na obsah
SERVIS KLIMATIZACÍ
Klimatizace je dnes již v mnoha případech součástí základního vybavení vozidel.  Stává se tak nepostradatelným pomocníkem, který v automobilu vytváří  příjemné prostředí nejen v létě, ale v podstatě v průběhu celého roku.

V BMWservice.cz ví o klimatizaci vše. Není to jen o tabulkových datech, ale o odborném školení, zkušenostech a cílevědomosti. Ve spojení s nejmodernější technologií je vždy zaručen úspěch. Neopomíjejte běžnou údržbu klimatizčního systému!

Běžná údržba klimatizace spočívá především  v kontrole kondenzátoru, kontrole předepsaného množství chladícího média, vytvoření vakua v celém systému a následný test těsnosti.
 
 
ÚDRŽBA KLIMATIZACE
Ačkoliv se klimatizace jeví jako uzavřený systém, potřebuje pravidelnou údržbu. Platí zde, že prevence je vždy levnější než řešení pozdějších problémů. Pravidelná údržba klimatizace eliminuje únik chladícího média (uvádí se ztráta až 30% během dvou let) a tak je zachována maximální účinnost chlazení a spolehlivot. Výrobci vozidel dosud přesný interval údržby klimatizace neuvádějí. Vše se děje v rovině doporučení.  Při údržbě klimatizace zařízení odsaje staré chladivo, čímž se systém zbaví mechanických nečistot a vlhkosti. Následně je provedena vakuace, která slouží ke kontrole těsnosti a zbavení případných zbytků vlhkosti v systému. Na závěr je doplněn olej, který slouží k mazání a ochraně celého systému. Dále je zajištěn správný chod (např. výměna oleje a filtrů) a samozřejmě čištění od bakterií, které mohou nejen za vznikající zápach, ale také za možné alergie a další nemoci.
 
Doporučuji provádět údržbu klimatizace jednou ročně, případně častěji v závislosti na počtu ujetých kilometrů, nejpozději však po 3 letech. Každé 3 roky je doporučeno měnit sušič klimatizace, který má omezenou akumulační kapacitu a je vybaven drobným filtrem. Sušič klimatizace duporučuji měnit při každé opravě systému klimatizace.
 
Kabinový filtr doporučuji měnit dvakrát ročně, na začátku jara a na podzim. Nejpozději jednou za rok na začátku jara.


ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE
V BMWservice.cz provádím dezinfekci klimatizace a interiéru vozidla ozonem O3. Jedná se o nejúčinější způsob dezinfekce vozidel. Během dezinfekce se odstraní nečistoty, bakterie, viry a plísně které mohou nejen za vznikající zápach, ale také za možné alergie a další nemoci. Zároveň je nutné vždy měnit kabinový filtr. Celý tento proces trvá přibližně 60 minut.


OPRAVY KLIMATIZACE
Opravy klimatizace jsou časově i technicky náročné, ale lze jim předejít pravidelnou kvalitní údržbou. Pokud již dojde k poruše, je potřeba nejprve přesně diagnostikovat závadu. Nejčastěji se poruchy týkají úniku chladícího média, poruchy kompresoru nebo nepříjemného zápachu.


DETEKCE ÚNIKU CHLADIVA FORMOVACÍM PLYNEM TZV. VODÍKEM
V BMWservice.cz používám k detekci netěsností nejmodernější a nejúčinnější metodu vhodnou pro vyhledávání i velmi malých úniků v klimatizacích tzv. vodíkovou zkouškou.
Při použití této metody se prázdný systém natlakuje speciálním  formovacím plynem s příměsí vodíku. Poté se pomocí speciálního  detekčního přístroje projde klimatizační okruh. Výhodou této metody je, že vodík je velmi lehký a  stoupá vzhůru, tím pádem se dá velmi dobře zachytit nad místem úniku a ve většině případů není nutná demontáž okolních dílů z vozidla. Vysoce citlivé detektory vodíku detekují i extrémně nízké  koncentrace vodíku. Navíc vodík díky velmi malým molekulám, má tendenci se velmi účinně protlačit i sebemenší netěsností ven z okruhu. Naprosto  samozřejmé je, že tento plyn není škodlivý pro klimatizační okruh ani  pro životní prostředí.
Díky této metodě vyhledávání netěsností pomocí vodíku, lze velmi účinně  odhalit i velice malé netěsnosti v klimatizačních systémech, které by  jinými detekčními metodami byly velmi zdlouhavé, drahé, nebo také  nezjistitelné.
Pro dosažení co možná nejlepších výsledků při odhalování netěsností v  klimatizačních systémech používám kombinaci všech dostupných metod.
Pokud máte podezření na únik chladiva, informujte o tom mechanika který je řádně vyškolen a bude provádět údržbu klimatizace Vašeho vozidla. Vždy je dobré znát i datum posledního plnění klimatizace.

 
 

FIRMA
Pavel Reinke
Brněnská 366/25
682 01 Vyškov
IČ: 07056401
PROVOZOVNA
Pavel Reinke
BMWservice.cz
Brněnská 366/25
682 01 Vyškov
Návrat na obsah